Zdjęcia -Wrocław-

Stary Zakrzów 2004r.                                                                         


  ZAKRZÓW 

                                     Przed II wojną niemiecka nazwa Sacrau.    Przyłaczony do Wrocławia 01.01.1951

 Dzielnica przem.-mieszkaniowa w pn.-wsch. części Wrocławia (dzielnica adm. Psie Pole) Od północy i od wschodu granica Zakrzowa jest równocześnie granicą miasta, od południa biegnie równolegle do torów kolejowych linii oleśnickiej [po ich północnej stronie], przed stacją Psie Pole skręca do ul. Warskiego, by następnie przed stacją zakrzowską skierować się ku zachodowi, przez pola. Zachodnia granica osiedla prowadzi przez pola i łąki, przecinając w poprzek ul. Przedwiośnie i inne, bezimienne.

          Przez Zakrzów wiodła stara droga na Oleśnicę i Kalisz, poświadczona pośrednio już w zapisach z I w.n.e. Była ona odnogą słynnego szlaku bursztynowego, prowadzącego z Włoch i od wybrzeży Adriatyku nad Bałtyk. Najstarszy przekaz źródłowy o wsi Zakrzów pochodzi z r. 1253. Dokumentem tym papież Innocenty IV zatwierdza klasztorowi Św. Wincentego na Ołbinie szereg posiadłości pod Wrocławiem m. in. Zakrzów. Osada jest wówczas wymieniona jako Zakrou, w roku 1271-Zacrou, w 1302-Zakrow itd. Jest to nazwa topograficzna, oznaczająca niegdyś miejsce za krzakami, czyli za krzami.

         W 1785 Zakrzów miał 197 mieszkańców, w tym 6 kmieci, 20 zagrodników i 3 chałupników. We wsi był folwark i młyn wodny. Do r.1810 wieś pozostawała własnością klasztoru Św.Wincentego. W r.1845 miała 249 mieszkańców, ponadto folwark, 40 domów, browar, gorzelnię, 2 gospody, młyn papierniczy i wodny, kuźnię, 7 rzemieślników i 6 przekupni. Miejscowa ludność hodowała 810 owiec. 1 listopada 1886 r. nastąpiło otwarcie 16-kilometrowej linii kolejowej Psie Pole- Brochocin Trzebnicki, na której znalazły się stacje Zakrzów i Pawłowice. W dawnych czasach wieś należała do księstwa oleśnickiego, a później do pow. oleśnickiego. W czasie ostatniej wojny w Zakrzowie znajdował się fabryczny obóz pracy przymusowej, w którym przebywało około 200 osób [w tym 100 Polaków]. Wojska radzieckie zdobyły Zakrzów już 16 lutego 1945 r., tak że szczęśliwie uniknął on zniszczeń. pierwszym polskim sołtysem osady był po wyzwoleniu Józef Zgarłowski, a ostatnim, przed włączeniem miejscowości do Wrocławia [co nastąpiło 1 stycznia 1951 r.] Józef Pająk.  W 1973 r.  liczba mieszkańców wynosiła 3294 [w tym 1643 mężczyzn]. Było wtedy tu 280 budynków mieszkalnych i 276 gospodarstw rolnych. W osiedlu występują gleby znacznie zróżnicowane pod względem urodzajności-od IIIa do IVb.  Zakrzowianie hodowali w 1973 r. 75 sztuk bydła i 90 trzody chlewnej oraz 25 koni i 4 owce. Osiedle w 1973 w zasadzie nie uzbrojone. Dopiero w latach 1965-1967 doprowadzono do części Zakrzowa wodę, ponadto niektóre rejony mają kanalizację deszczową. Szkoła mieści się w dwóch starych budynkach.   

                                                                                       Skarb Zakrzowski  

           Odkryto w Zakrzowie w 1886 r. w trakcie wydobywania piasku. Odkryto tu 3 szkieletowe tzw. groby książęce kultury przeworskiej z późnego okresu wpływów rzym. (poł. III–pocz. IV w.); pochówki umieszczone w prostokątnych komorach wyłożonych kamieniami, wyposażone w importy rzym. (trafiły jako dary lub łupy)  Najpierw były liczne przedmioty znajdujące się w grobie o rozmiarach 4,90x6,25m, a w kilka miesięcy  później kolejne cenne znaleziska stanowiące wyposażenie dwóch mniejszych grobowców. Odkryte przedmioty, często wysokiej rangi artystycznej, pochodziły z różnych części imperium rzymskiego. Były to m.in. wielobarwne naczynia  szklane wykonane w Kolonii, srebrne noże, łyżki, nożyce, brązowe misy, złota pinceta, łyżeczka do czyszczenia uszu, srebrne wiadro, kamienie do gry z Nadrenii, zestaw brązowych i srebrnych naczyń [pucharki] do picia wina z Panonii, czteronożna   unikatową brązową podstawę przenośnego ołtarzyka z inskrypcją łac. i brązową misą , złote zapinki, naszyjniki, zawieszki z grecko-rzymskich warsztatów prowincjonalnych nad Morzem czarnym, ponadto pierścienie, monety rzymskie z lat 161-270, wyroby z bursztynu, resztki tkanin, aureusy. , IVw. Grobowce pochodziły z IV w. [z lat 300-375] Wedle do niedawna powszechnie jeszcze uznawanych opinii archeologów należały do władców wschodniogermańskiego ludu Wandalów, którzy  przybyli na Śląsk w pierwszej połowie i przejściowo zajmowali ziemie nad górną Odrą . Zdaniem I. Kramarkowej "książę " zakrzowski był przedstawicielem znanego z późniejszych źródeł IX w. słowiańskiego plemienia Ślężan. Zachowane nieliczne zabytki zakrzowskie znajdują się we wrocławskim Muzeum Archeologicznym.


Spisane ze strony "Zakrzoow"

Zakrzów - nazwa topograficzna oznaczająca pierwotnie miejsce za krzymi to jest za krzakami. W staropolszczyźnie słowo kierz oznaczało krzak, zarośla.
Przez Zakrzów wiodła stara droga na Oleśnicę i Kalisz, poświadczona pośrednio w zapisach z I w. n.e. Była ona odnogą słynnego szlaku bursztynowego, prowadzącego z Włoch i od wybrzeży Adriatyku nad Bałtyk.
W dokumencie z XIII w. Henryk IV, książe wrocławski, pozwolił komesowi Henrykowi Wezenborg przenieść dobra Sacrow na prawa niemieckie.
Osadnictwo na tym terenie sięga okresu kultury łużyckiej, w czasie badań archeologicznych odkryto tu cmentarzysko z tego okresu, zawierało ono duża ilość ceramiki i 18 grobów oraz stwierdzono ślad osady z tej samej kultury. Niezmiernie bogate trzy groby szkieletowe odkryto w Zakrzowie w roku 1886. Lista znalezionych w nich przedmiotów jest bardzo długa, warto wymienić choćby piękną biżuterię ze złota, srebra i brązu, ozdoby z bursztynu, naczynia gliniane oraz z drewna i szkła, złote monety rzymskie z lat 161-270 itd. Groby pochodziły z lat 300-375, a spoczywali w nich niewątpliwie przedstawiciele jakiegoś możnego rodu, który przybył na śląsk w pierwszej połowie IV wieku.
Najstarszy przekaz źródłowy o wsi Zakrzów pochodzi z roku 1253. Dokumentem tym papież Innocenty IV zatwierdza klasztorowi św. Wincentego na Ołbinie szereg posiadłosci pod Wrocławiem m.in. Zakrzów. Osada jest wówczas wymieniana jako Zakrou, w roku 1271 - Zacrou, w 1302 - Zakrow itd. W roku 1785 Zakrzów miał 197 mieszkańców, w tym 6 kmieci, 20 zagrodników i 3 chalupników. We wsi był folwark i młyn wodny. Do roku 1810 wieś pozostawała własnością klasztoru św. Wincentego. W roku 1845 miała 249 mieszkańców, ponadto folwark, 40 domów, browar, gorzelnie, 2 gospody, młyn papierniczy i wodny, kuźnie, 7 rzemieślników i 6 przekupni. Miejscowa ludność hodowała 810 owiec. 1 listopada 1886 roku nastąpiło otwarcie 16-kilometrowej linii kolejowej Psie Pole-Brochocin Trzebnicki, na której znalazły się stacje Zakrzów i Pawłowice. Dziś trasa ta jeżdzą sporadycznie tylko lokomotywy towarowe. W dawniejszych czasach wieś należała do księstwa oleśnickiego, a pózniej do powiatu oleśnickiego.
W czasie ostatniej wojny w Zakrzowie znajdował się fabryczny obóz pracy przymusowej, w którym przebywało około 200 osób, w tym 100 Polakow. Wojska radzieckie zdobyły Zakrzów juz 16 lutego 1945 roku, tak ze szcześliwie uniknął on zniszczeń. Pierwszym polskim sołtysem osady był po wyzwoleniu Józef Zgarłowski, a ostatnim, przed właczeniem miejscowości do Wrocławia (co nastąpiło 1 stycznia 1951 r.), Józef Pająk.


Historia Zakrzowa na stronie rodem z Pawłowic http://www.jeziorowa.prv.pl/


Encyklopedia PWN na temat Zakrzowa  http://www.encyklopedia.pwn.pl/82810_1.html   

Dawny Zakrzów na serwerze Hydral http://wroclaw.hydral.com.pl/34772,foto.html

I dwa aktualne zdjęcia Robolka zrobione w tej okolicy [1] [2] oraz słaba technicznie "Panorama Polaru "

Historia Zakrzowa po niemiecku  [ Sacrau]


Przegląd poniższych zdjęć w albumie   


[Panorama Zakrzowska][Panorama Zakrzowska 2]

"Nowa Szkoła" Nr 41- aktualnie ośrodek Fundacji im. Brata Alberta [  Wielofunkcyjny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny, w tym też dom stałego pobytu dla sierot niepełnosprawnych umysłowo]  [1]     [2]  [3]  [4- z widokiem na jeszcze zdewastowany budyneczek-mieszkanie zakładowe szkoły]. Dawno temu była tu skup żywca i zboża [furmanki “garażowały” na podwórku aktualnie Kuszyka] . I tutaj też -w tym budynku-była jedyna knajpa w okolicy "Gwiazda"   Dancingi i bijatyki na noże były "specjalnością " lokalu.  . Potem powstała w tym miejscu szkoła. Ostatnio klasy I - IV SP 41. Długie boje staczali w ostatnich latach mieszkańcy o utrzymanie tej szkoły, łącznie ze zbiórką pieniędzy na remonty.. Bezskutecznie. Potem nastąpiła seria podpaleń, a w tej chwili na budynek na który nie było funduszy przeznaczono bardzo duże pieniądze na remont.

ul. Okulickiego [widok z "Nowej Szkoły"]

Kiosk spożywczy przy "Nowej Szkole"   Askot   Najdłużej działający [15 lat] sklep prywatny na Zakrzowie. Sklep koło pętli zwany "Dziuba" zmienił profil działalności. Jest tam teraz cukiernia.

Najstarsza kwiaciarnia [koło "Nowej Szkoły"]

Ganek koło "Nowej szkoły" [1] [2-Jak się tutaj wchodzi] ?


Dawny Dom Kultury  Historia Zakrzowa. Odbywały się tu turnieje zapaśnicze , pięściarskie. Kręcono film z Cybulskim. Był tu główny ośrodek kultury. Przez długi czas biblioteka prowadzona przez niezawodnego pana Krzysztofa Bilczyńskiego który nawet chodząc po domach propagował czytelnictwo i na przykład roznosił materiały niewidomym. Była kawiarenka dla intelektualistów [gazety, szachy itd.]; była modelarnia, chór , kółka rencistów i emerytów, i dużo innych. Teraz z tyły budynku powstał lokal w którym można się miedzy innymi napić piwa [w tym lokalu zmarł "Bez Kitu"], a w samym budynku prócz wesel odbywają się konferencje.  I "Dom Kultury" od strony "parku"

Budowla koło Domu Kultury [już kilka lat się męczy]

Główna ulica z widokiem na sklepy Na pierwszym planie z prawej [za widocznym budynkiem] istniał kiosk spożywczy. Dzieciaki ze szkoły kupowały tam wiecznie oranżadę. Była wtedy zamykana na nietypowe kapsle: Ceramika na drucie. Był to najdłużej funkcjonujący warzywniak. Aktualnie- rozebrany. Widoczny z prawej zaprzęg konny prowadzi jeden z dwóch  znanych mi Zakrzowskich miłośników koni. Drugi [Grzegorz-prosty spawacz- wielki sercem do koni] hoduje rasowe konie przeznaczone do wyścigów z przeszkodami.

Kiedyś  ciąg : Apteka, spożywczy, fryzjer, rzeźnik, warzywniak  Bardzo długo utrzymywał się punkt fryzjerski. Jedyny w okolicy. Potem powstał punkt fryzjerski w byłym hotelu polarowskim i na terenie budynków kościelnych. Aktualnie jeszcze dodatkowo na ul. Zatorskiej. A ten widoczny na zdjęciu po wielu latach  przestał istnieć. Długo utrzymywał się też koło fryzjera szewc. Też zniknął z widoku.     Tutaj urzędował   fryzjer. 

Sklep nazywany "Kucharska" [1] [2] Najstarszy sklep Zakrzowski . I również w ciągu najstarsza apteka ["Leśna" ul. Zatorska 1  tel. 345-49-95]. Za budynkiem tak zwany "Pośredniak". Tutaj rano gromadzą się czasem bezrobotni w poszukiwaniu wrażeń.

Poczta Zakrzów [Wrocław 23] W głębi punkt totolotka +ksero+ Internet

 WC na wprost poczty  w Zakrzowie.

Budyneczek na wprost poczty

Centrum internetowe , fax, ksero, toto, prasa w jednym Wcześniej była to siedziba Rady Osiedlowej [teraz Rada Osiedlowa jest koło dawnego kina Fama-Psie Pole].

Chodnik prowadący do pętli autobusowej ;{  [1]  [2]Ten sam chodnik. Jakież to technologie umożliwiają stworzenie asfaltu przy którym każdy przejeżdzający samochód ochlapie ścianę budynku [I PIESZYCH!]? ;}  :{

Spiżarka u Arka [ciekawe grafitti] [1] [2]

“Dziuba” tak się mówiło potocznie na ten sklep- warzywniak . Tutaj były najlepsze lizaki, najlepszy syfon, najlepsza kapusta. Tutaj można było kupić dobrą włoszczyznę [czyli kawałki warzyw na zupę]. Były “ciepłe lody” czyli w kubku z wafelka bita piana. Orenżada. Na kapsle mocowane na drucie. Zaraz po wojnie bodajże sprzedawano tu wędliny. Jednym słowem jeden z najbardziej znanych sklepów zakrzowskich.

Dawny Hotel Robotniczy Polaru [1] Widok z podwórka [2] Widok od strony stadionu [3] Kiedyś główny punkt polarowców. Tutaj można się było dowiedzieć wszystkiego o Polarze. Tutaj było centrum spotkań polarowców, działalności komitetów strajkowych, Solidarności itd.  Na parterze w "przybudówce" Hurtownia AGD DARIA p.Kuszyk. - tutaj po wojnie była druga siedziba posterunku milicji.

Pętla autobusu 128 z widokiem na knajpkę Nowo powstała knajpka. Dosyć przyjemna. [Zbliżenie].

Nakręcony Wrocław  - pętla MPK Wrocław Zakrzów [1] [2 zbliżenie ]

Drzewo "przy piekarni". Tutaj się dowiesz o tych którzy odchodzą [klepsydry]

"Domino" - dawna knajpa o specjalności: Piwo. Obecnie sklep spożywczy

"Kościelna" tak się nazywał jeden z pierwszych sklepów Zakrzowa.  Teraz to już inny sklep. A kto pamięta kobietę [pracownica Polaru] która podjeżdżała na motorze [jaki to był pojazd -Ryś? Żak?]  pod "Kościelną" wypijała duszkiem tanie wino [całą butelkę!] i odjeżdżała  w kierunku na "Biały Most" ?

Stadion Zakrzów      I główna droga wyjazdowa ze stadionu.

Długie lata sklep spożywczy nazwany potocznie "Wołkowski".

Video, rybki , knysza [?;}]

Sklep "Zadora"  [1]    [2]  Aktualnie nazwa "Zadora" traci na popularności ze względu na zmianę właściciela.

Kiedyś kurnik [1]    [2] Bodajże zniszczony przez pożar. Bodajże właściciel wyemigrował do USA.

Most na końcu osiedla zwany jako Biały Most [1]   [2]     Z Zakrzowa w lewo skręca na Pawłowice, w prawo na Domaszczyn


Most graniczny Stary Zakrzów-Pawłowice

Kolejowy mostek graniczny przy Pawłowicach.  [1]  [2]

Piesza kładka graniczna przy Pawłowicach. . I drugie ujęcie z widokiem rzeczki "Dobra" granicznej dla Pawłowic.


Obok mnie [równolegle do Wilczkowskiej i Irkuckiej] powstało prawie nowe osiedle , ale jakby odbiegające charakterem od Starego Zakrzowa. Tym niemniej jest to Stary Zakrzów [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8-i na "trzy palce" między płotami ;}] [9]  [10- nasza krew] [11]  [12 zielona ścieżka] [13]  [14]  [15]


Browar "Zakrzów" [1] [2] Część terenu [z prawej] odstąpił na skup złomu. [widoczny dym  tego efektem].

Widok na browar. Coś wyburzają ?     Brama główna browaru         I  browar z widoku od torów    Browar ma 103 lata

Drzewa równolegle do browaru. Z tyłu byłego ZOT-u jest jeszcze niezłe uroczysko. Widziałem tam  bażanta i kuropatwy ! W centrum Wrocławia!

Dawny budynek mieszkalny browaru


Kiedyś pomieszczenie katechezy i sklep mięsny

Przydrożny krzyż obok Polaru

Lekarz koło kościoła

Kościół i zabudowania przykościelne [1] [2] [3] [4] [5] [6-figurka] 


"Stara Szkoła" [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [WC]  [7]  [WC-2] W czasie II wojny światowej zamieniona na szpital. Od 1945 r. Szkoła dla mieszkańców Zakrzowa, Pawłowic, Psiego Pola, Glokuszyc. Potem tylko dla Zakrzowa . Aktualnie Szkoła Społeczna.

Rozdroże

Jeden z zakrzowskich kominów.  Ten na terenie Polaru obok "Starej bramy"

Drugi komin .  Niedaleko "Starej Szkoły" . Drugie ujęcie


Budynek biurowy Polar SA[1] [2] [3]

Ciekawy budyneczek obok Polar SA.  Zwłaszcza cudowna weranda . Inny domek obok Polar "Stary Zakład"

Droga do przedszkola i żlobka koło Polaru. Fantastyczne balkony[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

I samo przedszkole . I żłobek od tyłu

Budynek przy dębach [na wprost Polaru]


Jeden z najbardziej okazałych budynków Starego Zakrzowa. Dawna ul. 1-go Maja Aktualnie ul.Berlinga

14.11.2004 po zakończeniu  Mistrzostw Świata w Szachach Kobiet do lat 18   [  info o turnieju tutaj  ]    na budynku pokazał się napis 


Drugi okazały budynek obok "Starego Pawilonu"

Tak zwany "Stary Pawilon"

Ciąg budynków tworzących tak zwane "oczko" W ważnych chwilach [Sylwester?] miejsce licznych spotkań młodych mieszkańców

Jeden ze starszych budynków niedaleko "Starego Pawilonu"

Budynki  [firmy?] przy dawnej ul. Armii Ludowej [1] [2] Tutaj bodajże mieści się firma windykacyjna  Po tej stronie ulicy to już chyba nie Stary Zakrzów,  ale najbliżsi sąsiedzi.  Dlatego umieszczam fotkę.

Jeden z wielu budowanych obiektów [1] [2] [3]

Widok z nowej ulicy Irkuckiej na Polar SA.  Z lewej firma produkcyjna. Karwasz [grzejniki, puszki rozdzielcze]  

Karwasz [1] [2] [3]   I robocza wersja "Panorama Karwasza"

Nowe budowle przy ul.Irkuckiej[1] [2] [3] [4] [5]

Ciekawy architektonicznie budyneczek. Sporo u nas tego typu rozwiązań konstrukcyjnych.

Młodzi na ul.Berlinga [motor]

Jeden z dwóch bliźniaczych starszych wiekiem  budynków

Zakrzowski pojazd-gazik

Kiedyś "Koło Krzyża"był duży budynek. Po wyburzeniu została tylko przybudówka.

Jeszcze do niedawna budynek Straży Pożarnej [1]  [2]

Jeszcze niedawno jeden z większych zakładów Starego Zakrzowa "Stolbud" [1] [2] dawny hotel [3]główna brama. Zbankrutował.

Małe uliczki żyją swoim życiem [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Zagadka: Za jakim sklepem stoi taki budyneczek?

Zaplecze nie zawsze kolorowe :{

Nietypowy balkon na ul.Przedwiośnie

Zapomniane na ul.Przedwiośnie

Widok Polaru od strony ul.Przedwiośnie

Sklepy koło "Nowej Szkoły"

Rusztowania na ul.Okulickiego [1] [2] aktualnie już zdjęte. Budynek jest już ocieplony i będzie jeszcze odmalowany.

Zaplecze nie zawsze kolorowe [koło ronda] [1] [2] [3] [osada ostatniego sołtysa wsi Zakrzów. W budyneczku na pierwszym planie był pierwszy po wojnie posterunek policji. Potem przeniesiony do pomieszczeń aktualnej Hurtowni “Daria”]

Zieleń, zieleń, zieleń-budynek ul.Berlinga


Ozdoby ogródków. Kaskada wodna na schodach  ul. Berlinga [1] [2]

Ozdoba  ogródka z kamieni [na wprost Polaru]. Istnieje od ponad 100 lat !. [2] [3]

Ozdoby ogródków. Widok z Okulickiego


Pozostałości z dawnego basenu. Był to fantastyczny obiekt położony koło rzeki "Dobra" [kiedyś przebiegała wzdłuż stadionu obok obecnej ścieżki. Było dużo śmiechu kiedy piłka w trakcie meczu wpadała do rzeki] basen czerpał wodę z rzeki.

I budyneczek [teraz chyba gospodarczy]obok basenu


Między torami, a rzeką "Dobrą" równają ziemię . Jakaś inwestycja rusza?

Również za dawnym basenem coś się dzieje. Wygląda to tak jakby miało tu powstać wysypisko śmieci. Czy ktoś coś wie na temat ? może się podzieli informacjami .[1] [2]

Ul. Irkucka [Kto za tym stoi" ;}]

Na skraju Starego Zakrzowa gołębnik. Już na terenie Nowego Zakrzowa, ale właścicielowi przyznaję jednoosobowo honorowe obywatelstwo  Starego Zakrzowa  i umieszczam w zbiorze [1] [2]

I wyróżnienie honorowe dla twórcy sielskich zakrzowskich klimatów - właściciela motoru

I drugi motor przy moim domu. Kierowca BMW w  pasach bezpieczeństwa i bez kasku !

Kaktusy

Kury we Wrocławiu [?!]

Film z wyburzenia komina [11.09.2004] na terenie Polar SA [4.64 MB]


Moja ulica Wilczkowska [dawna Kopernika]

Panorama Wilczkowska  [kopia robocza]

Widok z mojego okna na ul.Okulickiego i budynek sąsiedni [kto zgadnie co to za budynek?]  [2] Ten budynek to historia . Mieszkał tam [kto pamięta] zwany "Bez Kitu"  I ten sam budynek od drugiej strony     I  Zbliżenie werandy  tegoż budynku  Dawny WC koło Polaru -teraz zabytek ?

Dawna stacja Zakrzów [budynek biletowy] z lewej budynek ul.Wilczkowska 2  przed wojną był to budynek połączony ze stacją która znajdowała się w głębi z prawej strony. Stacja została rozebrana, lecz pozostało jeszcze 6 komór piwnicznych które zostały zasypane w trakcie wojny. Budynek stacyjny, oraz budynek widoczny z lewej były połączone kanalizacją wodną i posiadały łączność telefoniczną.                    W głębi na ostatnim planie najstarsze złomowisko Zakrzowa.    Krótko budyneczek z prawej był pijalnią piwa ["Pokusa"], jeszcze krócej punktem skupu surowców wtórnych "Surmet" . Teraz stoi pusty [pod zarządem PKP].

Tor krzyżujący się z drogą.[1]  [3]  Zarośla na płocie uniemożliwiają bezpieczny wyjazd z Wilczkowskiej. Kiedyś dojdzie tu do tragedii. Istnieją plany dotyczące autobusu szynowego kursującego tym torem.

Budynek   ul. Wilczkowska2 Przed wojną zajmowany przez stomatologów i protetyków,  połączony kanalizacją z budynkiem stacji. Biegła koło niego wyśmienita droga szerokości III pasmowej szosy; wyłożona ręcznie obrabianą kostką, miała odpowiednie spady, drenaże i system rowów melioracyjnych.. Za czasów późniejszych droga została kompletnie zdewastowana i rozkradziona. System drenaży zniknął. Rowy melioracyjne - nie udrażniane- znikły. Aktualnie żadna władza ni urząd nie podejmuje działań w celu przywrócenia przejezdności drogi , względem wyjaśnienia co się stało z wyśmienitą drogą"  ..

ul.Wilczkowska  [1] [2]   I [3] ciekawe ogrodzenie  I ten sam budynek z drugiej strony .  Wprowadzają się tutaj ludzie którym niepowtarzalny klimat Starego Zakrzowa przypadł do gustu.

Budynek stawiany przy ul.Wilczkowskiej [hurtownia?] [1]   [2]  [3] [4]

Widok z ul. Wilczkowskiej  

Widok z mojego okna na Polar SA ["stary zakład" i komin] Drugie ujęcie komina "Stary zakład"

Sąsiedzi z ul.Wilczkowskiej [1] [2]

Najdłużej działający punkt skupu surowców wtórnych. [1]  . Nie wypala [w przeciwieństwie do wielu innych punktów] kabli!

Zwierzaczki na Wilczkowskiej  Kotka "Szczypcia"-vel. "Biała"          Suczka "Mika"

Dojazd do mojego budynku. Ul.Wilczkowska. Kiedyś jedna z najładniejszych uliczek. Zbudowana przez Niemców. Kostką brukową ręcznie obrabianą. Z rowami melioracyjnymi, drenami odwodniającymi. Zdewastowana przez Polaków. Po rowach i drenażach już prawie nie ma śladu. Kostka gdzieniegdzie jeszcze się ostała-[1] [2] tam gdzie nie rozkradziono jej do końca. Ale zajechana grubym błotem.


Radnego przy tym nie było:

Czyli cykl zdjęć obrazujących  zaniedbania tej pięknej części Wrocławia. Stary Zakrzów to bardzo specyficzni ludzie. W większości nie garną się na stołki władzy. Nie pchają się na radnego, na posła, na senatora. Mówi się po kątach, że tam gdzie radny tam w określonym promieniu zadbane ulice. Stary Zakrzów chyba nie widział radnych. Być może należałoby umieścić dla równowagi galerię przedstawiąjącą piękne i zadbane okolice zamieszkiwane przez radnych i inne osobistości ?

Pętla autobusu 128. Chodnik.

Pętla 128. Słyszałem o smutnym fakcie. Kobieta z dzieckiem nie mogła wejść do autobusu bo woda była poza kostkę. Kierowca podobnież odmówił ustawienia autobusu w innym miejscu.

Chodnik. Dojście do pętli 128.                  i toż samo z drugiej strony                    i wzdłuż chodnika

Chodnik.  Nie ma jak uciekać przed fontanną[1]   [2]   [3]  i budynek ochlapany obok [4] . Podobnie ochlapywany budynek jest na wprost byłego Domu Kultury.

Ten sam chodnik po miesiącu ktoś osłonił parawanem [1] . A co z pieszymi? Powinno się ustawić jakiegoś człowieka który każdemu przechodniowi wręczałby taką osłonę ;}

A przy “Domu Kultury” nie ma miejsca na prowizorki :{ [1]. Dalej budynek jest niszczony dziurą w jezdni, a przechodnie nie mają jak przejść.

I ulica Waszego "Robolka" To tutaj codziennie rano -kiedy jeszcze ciemno- muszę przejść przez sam środek widocznego tu błota. :{


My tu byli , czyli miejsca które pamiętają mieszkańcy Starego Zakrzowa.

Kościół Psie Pole. Widok od strony dawnej stacji benzynowej. Tutaj był długie lata również kościół Starego Zakrzowa


  Nowy Zakrzów

Budynki w uliczkach poprzecznych do ul. Armii Ludowej

Salon Nissan od zaplecza

Używane części do samochodów  z boku salonu Nissan

Biedronka

Budynki przy Biedronce

Budynki- wielka płyta

Ciekawy budyneczek

I dziwna figurka przed tym budynkiem

Bus-Bar na pętli D i 141

Pętla autobusowa

Swojskie ogródki

Gril [gazowy?]

Uroczy krzew [drzewko?]

Ogródek wodny [super!]


Stary Zakrzów - Informacje


Powrót do strony głównej

Linkownia robolka